• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Văn Chấn sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ngày xuất bản: 06/11/2019 2:19:00 CH
Lượt đọc: 1150

Từ khi thực hiện Nghị quyết 18, 19 tới nay, huyện đã giảm được 4 cơ quan, đơn vị đầu mối cấp huyện, 14 đơn vị sự nghiệp, 62 điểm trường lẻ, 97 thôn bản, tổ dân phố.

 

Lãnh đạo Cơ quan Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn (cơ quan sáp nhập) nhận quyết định bổ nhiệm.
Lãnh đạo Cơ quan Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn (cơ quan sáp nhập) nhận quyết định bổ nhiệm.

 

Thời gian gần đây, cùng với một số địa phương trên địa bàn cả nước, nhân dân Văn Chấn đã phải chống chịu với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh xảy ra đúng vào thời điểm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh giản cán bộ. 
 
Huyện Văn Chấn đã tiến hành sáp nhập Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông với Trạm Chăn nuôi và Thú y của huyện thành Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ, Phát triển nông nghiệp. Theo mô hình này, cán bộ thú y viên bị cắt giảm trong khi cán bộ khuyến nông viên chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chăn nuôi nên cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân rất lo lắng. 
 
Tuy nhiên, sau 5 tháng nỗ lực, với sự cố gắng của mình, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn đã khẳng định vai trò chủ công trong công tác khống chế tình hình dịch bệnh, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất. 
 
Ông Nguyễn Anh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ, phát triển nông nghiệp huyện cho biết: "Từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đã triển khai các hoạt động lồng ghép trên địa bàn. Hiện nay, nhân viên của Trung tâm được điều động đi công tác tại địa bàn cơ sở có thể đảm đương, kiểm tra, đôn đốc về các nội dung chăm sóc thú y, khuyến nông và bảo vệ thực vật. Do vậy, đã nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian, chí phí, công sức đi lại và cũng tiện cho khâu báo cáo, tập hợp và quản lý số liệu. Tuy nhiên, cũng cần phải bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên sâu, kiến thức pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y cho cán bộ, nhân viên áp dụng vào xử lý các vấn đề liên quan”.
 
Thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ, phát triển nông nghiệp chỉ là một trong nhiều nội dung thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quán triệt và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng 2 nghị quyết này, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện. 
 
Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 3 đề án, phê duyệt và cho ý kiến 6 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Với sự chuẩn bị chu đáo, thận trọng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. 
 
Từ khi thực hiện Nghị quyết tới nay, huyện đã giảm được 4 cơ quan, đơn vị đầu mối cấp huyện, 14 đơn vị sự nghiệp, 62 điểm trường lẻ, 97 thôn bản, tổ dân phố; trên 700 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản; trọng tâm là thực hiện thành công Đề án sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố; đã và đang thực hiện có hiệu quả Đề án Sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Đối với các cơ quan chuyên môn, đã thực hiện hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy thành Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, hợp nhất Thanh tra huyện với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện; qua đó đã tinh giản được gần 60 cán bộ, công chức, viên chức. 
 
Về việc nhất thể hóa chức danh, Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo và thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND của 3/31 xã, thị trấn; phó bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND của 19/31 xã, thị trấn và chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Huyện Văn Chấn cũng thực hiện thành lập cơ quan giúp việc chung cấp huyện và cơ quan giúp việc chung của 31 xã, thị trấn.
 
Có thể thấy, thời gian triển khai Nghị quyết chưa dài nhưng các cơ quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân phố được sắp xếp lại đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp. Cơ sở vật chất được tập trung một mối và có sự phối hợp sử dụng theo kế hoạch thống nhất, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, tính chủ động, sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. 
 
Bà Hà Thị Thanh Uyển - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Văn Chấn chia sẻ: "Việc triển khai 2 nghị quyết này là vấn đề khó, rất nhạy cảm nhưng Huyện ủy Văn Chấn thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Chúng tôi đã đề ra những giải pháp quyết liệt, xây dựng kế hoạch cụ thể với lộ trình và bước đi vững chắc và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, kết hợp với quán triệt, vận động, thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và người dân”.
 
Theo lộ trình, đến năm 2021, Huyện Văn Chấn sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. 
 
Trước mắt, huyện đang quyết liệt thực hiện chủ trương của tỉnh và yêu cầu từ thực tiễn, bố trí bí thư hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.
 
Đồng thời xây dựng phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện sang mô hình doanh nghiệp; xây dựng phương án giảm biên chế, tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ hoàn toàn đối với Nhà khách UBND huyện; thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện sau khi có quy định và chỉ đạo của Tỉnh ủy.
 
 
Lãnh đạo xã Nậm Búng (Văn Chấn) triển khai phương án sắp xếp lại thôn bản. 
 
Ông Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19 Trung ương 6 khóa XII và chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các nghị quyết trên; nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 
Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị mới được sáp nhập, sắp xếp lại; thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc sau khi sắp xếp
 
Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo YBĐT