• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất

  Ngày xuất bản: 06/11/2019 2:07:00 CH

  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

 • Bộ TN&MT ban hành Thông tư về tiêu chí đánh giá chất lượng điều tra, điều chỉnh khung giá đất

  Ngày xuất bản: 06/11/2019 2:05:00 CH

  Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

 • Bộ TN&MT ban hành 7 tiêu chí đánh giá chất lượng điều tra, điều chỉnh khung giá đất

  Ngày xuất bản: 06/11/2019 2:02:00 CH

  Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

 • Sửa đổi quy định ghi nợ tiền sử dụng đất

  Ngày xuất bản: 30/10/2019 8:14:00 SA

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

 • Luật Đất đai sẽ sửa đổi việc đền bù, giải phóng mặt bằng sát giá thị trường

  Ngày xuất bản: 18/10/2019 7:52:00 SA

  Mặc dù, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều bước tiến mới về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ nhưng trên thực tế, có không ít các dự án phát triển kinh tế - xã hội bị chậm tiến độ mà nguyên nhân là gặp khó khăn về vấn đề này.

 • 1-5 of 113<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >