• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • [Infographic] – 8 hành vi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc bản đồ

  Ngày xuất bản: 11/03/2020 2:04:00 CH

  Nghị định số 18/2020/NĐ-CP đã quy định chế tại xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền và một số hình phạt bổ sung, khắc phục hậu quả đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

 • Dấu ấn công nghệ bản đồ, vệ tinh năm 2019

  Ngày xuất bản: 15/01/2020 1:49:00 CH

  Vệ tinh “made in Vietnam” bay vào vũ trụ; nền tảng bản đồ số Vmap là hai trong số các công nghệ mà người Việt tạo ra góp phần không nhỏ trong giám sát TN&MT, quản lý tài nguyên…

 • Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

  Ngày xuất bản: 13/01/2020 8:07:00 SA

  Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình  quốc gia hiện đại đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam, đảm bảo được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội,...

 • Năm 2020: Tập trung nguồn lực cho công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ

  Ngày xuất bản: 07/01/2020 1:33:00 CH

  Theo Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam: Năm 2020, Cục sẽ tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quy định hành lang pháp lý trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, góp phần quản lý Nhà nước có hiệu quả hơn.

 • Tập trung triển khai thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ

  Ngày xuất bản: 07/01/2020 11:23:00 SA

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ngày 28/12, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục ttriển khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ.

 • 1-5 of 50<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >