• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video


LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách lĩnh vực đất đai.
Số điện thoại: 0913.352.096

Ông Chu Thanh Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Số điện thoại: 0912.565.935

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin:
chicucqldd.stnmt@yenbai.gov.vn


LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 0913.077.037


Ông Nguyễn Đức Dục  - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái.
Số điện thoại: 0914.608.758

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin:
baovemt.stnmt@yenbai.gov.vn