• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  501-550 of 1193<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 28 /1999/TT-BTC 13/03/1999 Thông tư số 28 /1999/TT-BTC ngày 13/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu HA rừng theo quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1999
  số 26/1999 TT-BTC 10/03/1999 Thông tư số 26/1999 TT-BTC ngày 10/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do dự án ADB tài trợ
  số 187/1998/TT/BTC 29/12/1998 Thông tư số 187/1998/TT/BTC ngày 29/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp
  số 145/1998/TT-BTC 4/11/1998 Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 4/11/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích khác
  số 60/1998/TT/BTC 13/05/1998 Thông tư số 60/1998/TT/BTC ngày 13/05/1998 hướng dẫn thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
  số 05/1998/TT-BTC 9/1/1998 Thông tư số 05/1998/TT-BTC ngày 9/1/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản.
  số 96/1997/TT/BTC 31/12/1997 Thông tư số 96/1997/TT/BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
  số 01/1997/TT-BCN 31/12/1997 Thông tư số 01/1997/TT-BCN ngày 31/12/1997 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định phê duyệt thiết kế mỏ
  số 70/TC-QLCS 07/10/1997 Thông tư số 70/TC-QLCS ngày 07/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị QSD đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại nghị định 87/CP ngày 17/12/1996 của CP.
  10/TT-ĐCKS Về việc hướng dẫn thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát thăm dò khoáng sản
  số 59 TC-TCT 01/09/1997 Thông tư số 59 TC-TCT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai
  số 131/TCHQ-GSQL 24/06/1997 Thông tư số 131/TCHQ-GSQL ngày 24/06/1997 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý
  số 05/TT-TCKT 12/06/1997 Thông tư số 05/TT-TCKT ngày 12/06/1997 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất
  293/TT-ĐC Về việc hướng dẫn về việc lập hồ sơ xin giao đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
  số 03 TC/TCT 21/01/1997 Thông tư số 03 TC/TCT ngày 21/01/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ xung thông tư số 89/TC/TCT ngày 9/11/1993 về tính giảm miễn thuế đất nông nghiệp khi có thiên tai
  số 80 TC/TCT 21/12/1996 Thông tư số 80 TC/TCT ngày 21/12/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định đIều kiện và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác
  số 2781/TT-KCM 03/12/1996 Thông tư số 2781/TT-KCM ngày 03/12/1996 của Bộ KHCN&MT hướng dẫn về thủ tục cấp, gia hạn thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp
  số 2433/TT-KCM 30/10/1996 Thông tư số 2433/TT-KCM ngày 30/10/1996 của Bộ KHCN&MT về việc hướng dẫn thi hành nghị định 26/CP về xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường
  số 57 TC/TCT 23/09/1996 Thông tư số 57 TC/TCT ngày 23/09/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 của chính phủ
  số 46 TC/TCDN 9/8/1996 Thông tư số 46 TC/TCDN ngày 9/8/1996 của BTC hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý
  số 72 TC/TCT 03/10/1995 Thông tư số 72 TC/TCT ngày 03/10/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ xung thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất
  số 25/TC-TCT 27/03/1995 Thông tư số 25/TC-TCT ngày 27/03/1995 của BTC hướng dẫn bổ xung sửa đổi thông tư số 02 TC-TCT ngày 4/1/1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
  số 02/TC-TCT 4/1/1995 Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4/1/1995 của BTC hướng dẫn thực hiện nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
  số 83/TC-TCT 07/10/1994 Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 94/CP ngày 25/08/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất cùng Pháp lệnh sửa đổi bổ xung.
  số 82/TC-TCT 07/10/1994 Thông tư số 82/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 84/CP ngày 08/08/1994 của Chính phủ
  số 89/TC-TCT 09/11/1993 Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ
  1828 /KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera
  1826/KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Tường Phú
  1831/KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Việt Long
  1827 /KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương
  1829/KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chân Thiện Mỹ
  1830 /KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Mông Sơn
  1825/KL-STNMT 09/9/2014 Kết luận thanh tra: Việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần đá trắng Vinaconex
  1008/KL-STNMT 13/8/2013 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật công tác đăng ký, kê khai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định khi thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Yên Bái
  1485/KL-STNMT 31/10/2013 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) đối với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  1603/KL-STNMT 18/11/2013 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  1012/KL-STNMT 13/8/2013 Kết luận việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
  số 1205/UBND-TCKH 21/9/2017 Công văn số 1205/UBND-TCKH ngày 21/9/2017 của UBND huyện Yên Bình V/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  số 2311/QĐ-BTNMT 28/9/2017 Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016
  số 1834/QĐ-UBND 09/10/2017 Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái vv điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2017
  số 2833/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đang ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 70/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 70/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác chì kẽm tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 69/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 69/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên
  số 68/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 68/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án xây dựng nhà máy tuyển chì kẽm tại Cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
  số 66/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 66/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái
  số 65/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 65/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt
  số 64/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 64/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà
  số 63/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 63/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Đại Đồng Tiến
  số 03/CT-BTNMT 10/10/2017 Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
  số 1696/STNMT-BVMT 05/12/2017 Công văn số 1696/STNMT-BVMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau mưa lũ